logo

Vozni park

Vozni park

Učite voziti na novim vozilima!

U bogatoj ponudi izaberite sami vozilo…

Autoškola na sve tri lokacije kandidatima nudi velik izbor vozila. Sva vozila su nova
stoga možete biti sigurni da je obuka koju prolazite zaista stručna , kvalitetna i prema visokim
standardima.

Uvjerite se sami u kvalitetu poslovanja koje Vam prezentiramo!